Drie gedichten van onze straatdichter

Gedichten van Paul van der Plas
Mauritsstraat 16, Utrecht
ter gelegenheid van het Straatfeest, 4 juni 2009

I. Het afgesneden zijn

eerste gedicht uit de serie 'Klein Straatleed'
geïnspireerd door het huizenblok Mauritsstraat 2-10,
dat fysiek geen deel uitmaakt van de Mauritsstraat

Zie ons hier eenzaam op een rij
met gevels hoog verheven,
op 't oog staan wij volledig vrij
maar dat is overdreven

Hoezeer niet missen wij de band
van nature toch gegeven,
met de Mauritsstraat, ons achterland
waaruit wij zijn verdreven

geklemd tussen Nassau- en Frisostraat
blijft de busbaan ons nu scheiden,
slechts eens in vijf jaar, metterdaad
vermindert een feest ons lijden

och, kon deez' eenheid steeds bestaan
ja mocht dit eeuwig duren,
niet langer leegheid uit ons raam
maar eind'lijk overburen!
         -.- 

II. de rechte weg

tweede gedicht uit de serie 'Klein Straatleed'
geïnspireerd door de omstandigheid dat de bewoners
aan het eind van de Mauritsstraat door de kromming
van de straat aan het zicht onttrokken worden

Waar is het toch ooit misgegaan
de juiste weg verlaten?
Waarom is hier geen rechte baan,
zoals in alle straten.

Hier op het einde van de straat
zijn wij uit 't zicht verdwenen,
daarover zijn wij heimelijk kwaad
wij voelen ons ver hene.

Nooit kunnen wij onz' oorsprong zien
geen beeld waar de straten kruisen,
dit hebben wij toch niet verdiend,
dit noopt tot snel verhuizen!
         -.- 

III. House for sale

derde gedicht uit de serie 'Klein Straatleed'
geïnspireerd door het langdurig te koop staan
van rustieke panden in de Mauritsstraat

Oh, zie toch midden in de straat
een prachtig huis te koop,
nu alles helaas minder gaat
omgeven slechts door hoop

op kopers van dit prachtig pand
zo vele maanden leeg,
een herenhuis op goede stand
het teken staat op veeg.

De makelaar roept vol goede moed:
bepaal nu zelf uw buur!
Maar anders dan u wellicht vermoedt
vindt men het nog te duur.

Een prachtig huis in deze straat
smacht naar de juiste koper,
zo triest dat dit nu toch bestaat
straks dreigt nog slechts de sloper!
         -.- << Terug naar de straatfeestpagina